SPONSORLAR

3.Yumurta Zirvesi Sponsorları

 • Platin Sponsor

 • Altın Sponsor

 • Altın Sponsor

 • Gala Yemeği Sponsoru

 • Yaka Kartı Sponsoru

 • Çanta Sponsoru

 • Açılış Kokteyli Sponsoru

 • Stand Sponsoru

 • Stand Sponsoru

 • Stand Sponsoru

 • Stand Sponsoru

Değerli Üreticiler,
Saygıdeğer Paydaşlar,
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği olarak 3.cü yumurta zirvesinde üreticiler, tedarikçiler ve karar vericiler beraber olalım ve üretimden tüketime yumurtanın yolculuğunu tartışalım istedik. Bu amaçla hazırlamakta olduğumuz programda çok değerli konuşmacıları sizlerle buluşturacağız. Yumurta sektörünün dünü ve bugününü değerlendirip, geleceğinin nasıl şekilleneceğini tartışacağız.

Yumurta endüstrisinin üretim ve yönetimdeki gelişmeleri, sürdürülebilirliği, kanatlı sağlığını, koruyucu hekimlik ve tedavideki yeni yaklaşımları, kanatlı refahını, girdi fiyatlarını, tüketici eğilimlerini, yumurta pazarlamayı, içte ve dışta nasıl rekabet edebileceğimizi uzmanlarından dinleyeceğiz.

Antalya WOW Kremlin Palace Otel’de 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz buluşmada, oturumların yanı sıra, üreticiler ve paydaşlar kendilerini doğrudan ifade etme fırsatı bulacak, tedarikçi firmalar stantlarında ürünlerini tanıtacaklar.
Dünya yumurta günü kutlaması ve diğer sosyal etkinliklerle zenginleştireceğimiz buluşmadan bilgilenmiş ve yenilenmiş olarak geri döneceğinizi umuyoruz.

İlk iki zirvede olduğu gibi 3.Yumurta Zirvesinde de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı bildirir en derin saygılarımı sunarım.
Not : Geçmiş senelerde düzenlediğimiz Yumurta zirvelerinde yoğun ilgi nedeniyle kayıtlar erken tarihlerde dolmuş ve katılamayanlar olmuştur. Bu yüzden buluşmamıza ilgi duyan üretici ve paydaşlarımızı erken kayıt olmaya davet ediyoruz.

TAKVİM VE PROGRAM

3. Yumurta Zirvesi Programı aşağıda yer almaktadır.

 • 2 KASIM
  1. Gün
 • 3 KASIM
  2. Gün
 • 4 KASIM
  3. Gün
 • I. OTURUM
 • II. OTURUM
 • III. OTURUM
 • IV. OTURUM
 • V. PANEL
11:00 - 12:00
Bora Alçı - Yumurtada Bir Marka Olmak
Argus Marka Geliştirme ve Pazarlama Şirketinin Sahibi ve Genel Direktörü
I. OTURUM KANATLI SAĞLIĞI
Ümit Zoray - Kanatlı Hastalıkları ile Mücadele
Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı - Çalışma Grup Sorumlusu
I. OTURUM KANATLI SAĞLIĞI
Mete Can Aydın - İçme suyu ve Sprey Aşılamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
MSD Hayvan Sağlığı Teknik Müdürü
I. OTURUM KANATLI SAĞLIĞI
Dr. Fethiye Çöven - Infeksiyöz Laringotracheitis ve Ülkemizdeki Durumu
Bornova Veteriner Kontrol Ensitüsü
I. OTURUM KANATLI SAĞLIĞI
Vet. Hekim İsmail Özdemir - Kanatlı Sektöründe Antibiyotik Kullanımının Dünü, Bugünü ve Yarını
Visad
II. OTURUM: ÜRETİM
Prof. Dr. Musa Sarıca - Alternatif Yumurta Üretim Sistemlerinin Karşılaştırması
19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
II. OTURUM: ÜRETİM
Prof. Dr. Hasan Rüştü Kutlu - Yem Bileşenleri ve Yumurta Sarısı İlişkisi
Ç. Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
II. OTURUM: ÜRETİM
Dr. Mustafa Uludağ - Rasyon Hazırlama ve Üreticilere Tavsiyeler
III. OTURUM: TÜKETİM VE PAZARLAMA
Doç. Dr. Ahmet Ekici - Katma Değer Yoluyla Rekabet Üstünlüğü Yaratma
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi
III. OTURUM: TÜKETİM VE PAZARLAMA
İlknur Menlik - Tüketici Gözü
TGDF Genel Sekreteri
III. OTURUM: TÜKETİM VE PAZARLAMA
Dr. Pınar Nacak - Türkiye Yumurta Sektörünün Rekabet Gücü Fırsatlar / Tehditler
Tarım Ekonomisti / İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı
IV. OTURUM: GÜBREDEN TOPRAK VE ENERJİYE
Altan Denizsel - Yumurta Tavuğu Atıklarından Enerji Ve Organik Gübre Üretimi
Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
IV. OTURUM: GÜBREDEN TOPRAK VE ENERJİYE
Yaşar Orhan - Organik Gübre Mevzuatı ve Tavuk Gübresinin Bitkisel Üretimde Kullanım İmkanları
BÜGEM Bitki Besleme Daire Başkanlığı Birim Koordinatörü
IV. OTURUM: GÜBREDEN TOPRAK VE ENERJİYE
Philipp Prang - Çifliklerde Gübrenin Değerlendirilmesi: Ürünler ve Seçenekler
Big Dutchman International GmbH - Ürün Yöneticisi
IV. PANEL: SÖZ ÜRETİCİLERİN
En az 10 üreticinin konuşmacı olacağı yumurta endüstrisinin sorunlarının ele alınacağı bir panel olacaktır.