SPONSORLAR

3.Yumurta Zirvesi Sponsorları

 • Platin Sponsor

 • Altın Sponsor

 • Altın Sponsor

 • Altın Sponsor

 • Gümüş Sponsor

 • Gümüş Sponsor

 • Gala Yemeği Sponsoru

 • Yaka Kartı Sponsoru

 • Çanta Sponsoru

 • Açılış Kokteyli Sponsoru

 • Hediye Sponsoru

 • Stant Sponsoru

 • Stant Sponsoru

 • Stant Sponsoru

 • Stant Sponsoru

 • Stant Sponsoru

 • Stant Sponsoru

 • Stant Sponsoru

 • Stant Sponsoru

 • Stant Sponsoru

Katılımcı Ana Sponsoru
Katılımcı Sponsoru
Zirve Hakkında

Değerli Üreticiler,
Saygıdeğer Paydaşlar,

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği olarak 3. Yumurta Zirvesinde üreticiler, tedarikçiler ve karar vericiler beraber olalım ve üretimden tüketime yumurtanın yolculuğunu tartışalım istedik. Bu amaçla hazırlamakta olduğumuz programda çok değerli konuşmacıları sizlerle buluşturacağız. Yumurta sektörünün dünü ve bugününü değerlendirip, geleceğinin nasıl şekilleneceğini tartışacağız.

Yumurta endüstrisinin üretim ve yönetimdeki gelişmeleri, sürdürülebilirliği, kanatlı sağlığını, koruyucu hekimlik ve tedavideki yeni yaklaşımları, kanatlı refahını, girdi fiyatlarını, tüketici eğilimlerini, yumurta pazarlamayı, içte ve dışta nasıl rekabet edebileceğimizi uzmanlarından dinleyeceğiz.

Antalya WOW Kremlin Palace Otel’de 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz buluşmada, oturumların yanı sıra, üreticiler ve paydaşlar kendilerini doğrudan ifade etme fırsatı bulacak, tedarikçi firmalar stantlarında ürünlerini tanıtacaklar.
Dünya yumurta günü kutlaması ve diğer sosyal etkinliklerle zenginleştireceğimiz buluşmadan bilgilenmiş ve yenilenmiş olarak geri döneceğinizi umuyoruz.

İlk iki zirvede olduğu gibi 3.Yumurta Zirvesinde de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı bildirir en derin saygılarımı sunarım.
Not : Geçmiş senelerde düzenlediğimiz Yumurta zirvelerinde yoğun ilgi nedeniyle kayıtlar erken tarihlerde dolmuş ve katılamayanlar olmuştur. Bu yüzden buluşmamıza ilgi duyan üretici ve paydaşlarımızı erken kayıt olmaya davet ediyoruz.

TAKVİM VE PROGRAM

3. Yumurta Zirvesi Programı aşağıda yer almaktadır.

 • 2 KASIM
  1. Gün
 • 3 KASIM
  2. Gün
 • 4 KASIM
  3. Gün
14:00 - 18:00
Otele Giriş ve Kayıt
18:00 - 19:00
Açılış Kokteyli
 • AÇILIŞ
 • I. OTURUM
 • II. OTURUM
09:00 - 09:10
Açılış ve Sinevizyon Gösterimi
09:10 - 10:00
Protokol Konuşmaları
10:00 - 10:30
Stant Açılışı ve Kahve Arası
10:30 - 12:00
Bora Alçı - Bir Katma değer Yaratma Aracı Olarak Marka
Argus Marka Geliştirme ve Pazarlama Şirketinin Sahibi ve Genel Direktörü
12:00 - 13:30
Yemek Arası
I.OTURUM: TÜKETİM VE PAZARLAMA
OTURUM BAŞKANI - Prof. Dr. Mustafa TAYAR
U.Ü. Veteriner Fakültesi
13:30 - 14:00
Doç. Dr. Ahmet Ekici - Katma Değer Yoluyla Rekabet Üstünlüğü Yaratma
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi
14:00 - 14:30
İlknur Menlik - Tüketici Gözü
TGDF Genel Sekreteri
14:30 - 15:00
Dr. Pınar Nacak - Türkiye Yumurta Sektörünün Rekabet Gücü Fırsatlar / Tehditler
Tarım Ekonomisti / İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı
15:00 - 15:30
Doris Mueller-Doblies, Dr. med. vet - Güvenilir yumurta üretimi: Yumurtacı işletmelerde Salmonella kontrolü ve AB deneyimleri
MRCVS/Hayvan Şubesi Bakteriyoloji Bölümü, Weybridge/ İngiltere
15:30 - 16:00
Çay - Kahve Arası
II.OTURUM: GÜBREDEN TOPRAK VE ENERJİYE
OTURUM BAŞKANI - Doç. Dr Aynur Özbahçe
Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü
16.00 - 16.30
Altan Denizsel - Yumurta Tavuğu Atıklarından Enerji Ve Organik Gübre Üretimi
Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
16.30 - 17.00
Yaşar Orhan - Organik Gübre Mevzuatı ve Tavuk Gübresinin Bitkisel Üretimde Kullanım İmkanları
BÜGEM Bitki Besleme Daire Başkanlığı Birim Koordinatörü
17.00 - 17.30
Philipp Prang - Çifliklerde Gübrenin Değerlendirilmesi: Ürünler ve Seçenekler
Big Dutchman International GmbH - Ürün Yöneticisi
 • III. OTURUM
 • IV. OTURUM
 • PANEL
III.OTURUM: Kanatlı Sağlığı
OTURUM BAŞKANI - Doç. Dr Veli GÜLYAZ
Gn.Md.Yrd / GKGM
09:00 - 09:30
Veteriner Hekim Ümit Zoray - Kanatlı Hastalıkları ile Mücadele Stratejileri
GKG Müdürlüğü
09.30 - 10.00
Prof. Dr. Antonio Camarda DVM-ECPVS - Yeni jenerasyon SGP695 AV suşu ile kanatlı tifosuna karşı aşı uygulaması ve etkinliği
Veteriner Fakültesi/Bari, Italy
10:30 - 11:00
Veteriner Hekim İsmail Özdemir - Kanatlı Sektöründe Antibiyotik Kullanımının Dünü, Bugünü ve Yarını
Visad
11:00 - 11:30
Çay - Kahve Arası
11:30 - 12:00
Dr. Fethiye Çöven - Infeksiyöz Laringotracheitis ve Ülkemizdeki Durumu
Bornova Veteriner Kontrol Ensitüsü
12:00 - 12:30
Mete Can Aydın - İçme suyu ve Sprey Aşılamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
MSD Hayvan Sağlığı Teknik Müdürü
IV. OTURUM: ÜRETİM
OTURUM BAŞKANI - Prof. Dr. Sakine Yalçın
A. Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı
13:30 - 14:00
Prof. Dr. Musa Sarıca - Alternatif Yumurta Üretim Sistemlerinin Karşılaştırması
19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
14:00 - 14:30
Prof. Dr. Hasan Rüştü Kutlu - Yem Bileşenleri ve Yumurta Sarısı İlişkisi
Ç. Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
14:30 - 15:00
Dr. Mustafa Uludağ - Rasyon Hazırlama ve Üreticilere Tavsiyeler
15:00 - 15:30
Çay - Kahve Arası
PANEL: ÜRETİCİLER KONUŞUYOR
OTURUM BAŞKANI - Metin Akman
15:30 - 17:00
En az 10 üreticinin konuşmacı olacağı yumurta endüstrisinin sorunlarının ele alınacağı bir panel olacaktır.
19:30
GALA YEMEĞİ